Workshop: Meer kleur in groen buitengebied, de balans

‘Wie zaait zal oogsten’

Nieuwe Nederlanders wonen meestal in de stad, hebben weinig binding met natuur en landschap en zijn nauwelijks bekend met het platteland. Netwerk Platteland en de hierin participerende organisaties CLM en MOVISIE stimuleren Nieuwe Nederlanders om kennis te maken met het Nederlandse platteland.

In het project ‘Meer kleur in groen buitengebied’ willen we een beter beeld krijgen van hun potentiële vraag naar producten en diensten, zodat agrariërs hierop kunnen inspelen. En we hopen dat bij Nieuwe Nederlanders in de stad zo ook meer interesse ontstaat voor natuur en landschap op het platteland.

In 2009 hebben we in het kader van dit project twee Kiemshops gehouden om voorbeelden in kaart te brengen en initiatieven te stimuleren. Eind 2010 kijken we wat de oogst is van deze activiteiten en wat de rol is en kan zijn van landelijke organisaties om de activiteiten op te schalen. Graag nodigen we u uit om op 25 november met ons de balans op te maken!

Organisator: Netwerk Platteland (CLM, MOVISIE)
Datum: 25 november 2010, 13.00 – 17.00 uur
Lokatie: Educatieve boerderij de Huif, Uilenweg 2, 8245 AB Lelystad

Aanmelden: Bij Bea de Groot, T. 0345-470703, E. beadegroot@clm.nl

U kunt bij uw aanmelding ook aangeven of u gebruik wilt maken van de pendeldienst vanaf Lelystad NS.
Meer informatie: Rita Joldersma: (T. 0345-470700, E. rjoldersma@clm.nl, Henk Kloen (T. 0345-470700, E. hkloen@clm.nl, Mellouki Cadat (T. 030-7892023, E. m.cadat@movisie.nl

Programma

► Inloop met koffie/thee
► Welkom door dagvoorzitter Mellouki Cadat (MOVISIE).
► Onderlinge kennismaking: ‘Uw beeld van het platteland’.
► Platteland in beeld: filmpjes over Nieuwe Nederlanders en het platteland .
► Presentatie ‘Meer kleur in het buitengebied: Ons beeld van het platteland’ – de stand van zaken rond Nieuwe Nederlanders en het platteland.
► Korte bedrijfspresentatie: De Huif, educatieve boerderij met forellenvisvijver en zorgboerderij.
► Wandeling langs het water – Onderlinge reflectie en inspiratie: Waar staat mijn organisatie anno 2010 en waar willen we staan in 2013?
► Ons beeld in 2013: Wensen en ambities rond Nieuwe Nederlanders en het platteland
► Uitwisseling: Mijn bericht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
► Afsluiting en drankje

Meer informatie…

Advertenties

Leave a comment »

De groene trekker over Turkse Nederlanders @GuusNet

De Groene Trekker is een initiatief van de Taksforme Multifunctionele Landbouw.

De Groene Trekker is een project waarin we op zoek zijn naar nieuwe producten en diensten die de boer kan leveren. We brengen ondernemers en potentiële doelgroepen bij elkaar in ontwerpsessies. Op dit kanaal een impressie van de bijeenkomsten die plaats vinden in dit project.

Leave a comment »

Nieuwe doelgroepen boerderijbezoek

 

Nieuwe doelgroepen enthousiast over boerderijbezoek

Turkse Nederlanders vormen een interessante nieuwe doelgroep vormen voor multifunctionele ondernemers. Ook carrièregerichte jongeren kunnen potentiële klanten zijn. Door contact te leggen met nieuwe doelgroepen en producten en diensten op hen aan te passen, ontstaan veel nieuwe mogelijkheden voor de multifunctionele landbouw. Dat ontdekten onderzoekers van Wageningen UR onder leiding van Francisca Caron-Flinterman, die in opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie een pilot deden in de regio Leiden-Zoetermeer.

De Taskforce is ook voorstander van het vinden van nieuwe doelgroepen van de multifunctionele landbouw. Dit is enerzijds belangrijk om de potentie beter te benutten, anderzijds zorgt het ook voor meer verbindingen tussen stad en platteland. De aanpak was: in gesprek gaan met deze doelgroepen en hen in verbinding brengen met ondernemers uit de regio. Dit leidde tot verrassende ontmoetingen,  waarbij mensen het leuk vonden om elkaar te leren kennen.

Leave a comment »

KIES KLEUR IN GROEN – Nieuwsberichten

 

Artikel over Kies Kleur in Groen in Gaykrant

Het leek wel een dubbelinterview. Of een tegeninterview, kunnen we beter zeggen. Want toen de redactie van het Kies Kleur in Groen Magazine op het hoofdkantoor van de Gaykrant aankwam voor een interview met voorzitter Henk Krol -in Best, of all places- vroeg de redactie van hen of ze er direct ook een artikel van mochten maken! Zo vindt u dus in het aankomende Kies Kleur in Groen Magazine een interview met Henk Krol en rolmodellen Wim Steman en Dennis Kneepkens, en in de Gaykrant van afgelopen maand een artikel over homoseksualiteit in het groen. ‘Stoere jongens op klompen door de gangen’, zo kopt de Gaykrant. In het artikel belichten zij de moeilijke bespreekbaarheid van homoseksualiteit in groene beroepen. Het Kies Kleur in Groen Magazine verschijnt eind maart. Het artikel uit de Gaykrant kunt u hier downloaden.

KIES KLEUR IN GROEN – Nieuwsberichten

Leave a comment »

Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied: kansen krijgen, kansen pakken?

In de aanlop naar de workshop van 25 november ‘Wie zaait zal oogsten’ (Meer kleur in groen buitengebied, de balans) willen wij de discussie over Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied aanzwengelen met de volgende stelling:

Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied: kansen krijgen, kansen pakken?

Bij vrijwilligers van diverse organisaties (IVN,..) is meer aandacht voor het betrekken van nieuwe Nederlanders bij het platteland dan bij professionals van landbouw- en welzijnsorganisaties. Vrijwilligers die de kansen krijgen om Nieuwe Nederlanders bij het groen buitengebied te betrekken, pakken die kansen. Dat doen professionals niet of in veel mindere mate. Zij laten kansen liggen.

Bent u er mee eens/ oneens? Kent u voorbeelden van hoe het wel kan?

Wat zijn belemmeringen om het meer/ op grotere schaal te doen? Hoe kunnen we initiatieven bredere bekendheid geven?

Graag horen wij uw argumenten en voorbeelden. Meld u hier aan…

Leave a comment »

EquiMattie – Paardenproject

EquiMattie is een paardenmaatjesproject voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Kinderen werken met behulp van hun maatje — het paard!- aan hun weerbaarheid en sociale vaardigheden. De training is een diepgaande manier voor het kind om in korte tijd veel over zichzelf te leren en om aan bepaalde vraagstukken te werken. Het paard is hierbij het maatje van het kind. Een videoreportage vanuit Stal Boshuis in Groenekan (Gemeente de Bilt, provincie Utrecht).

Leave a comment »

Shahla Rahimi en Shahrzad Ghorbani op de bioboerderij


Shahrzad Ghorbani en Shahla Rahimi nemen deel aan de Groene Vaderdag van Veranders Community op Zorgboerderij De Boterbloem. Een speciale dag: biologisch landbouw, netwerk opbouwen en gezelligheid op de boerderij.

Leave a comment »